تماس با ما

برقراری ارتباط , حوزه فعالیت و یا عنوان شرکت

شرکت آوا تجارت صبا

بازرگانی

شرکت مهرپلاست فرامان

بسته‌بندی

شرکت کلهردانه جنوب

خوراک دام و طیور

شرکت روغنکشی ناب‌دانه سمنان

صنایع غذایی

شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه

صنایع غذایی

کارخانه روغنکشی ماهیدشت بندر امام خمینی

صنایع غذایی

شرکت کشت و صنعت شمال

صنایع غذایی

شرکت سیمان سامان غرب

صنعت

ابتکار سازه ایرانیان

عمران

شرکت زراعت گلاره کلهر

کشاورزی و دامپروری

شرکت کشت و صنعت و دامپروری باوان کلهر

کشاورزی و دامپروری

شرکت حمل و نقل سنگین بار کلهر

لجستیک